Τομείς Δραστηριότητας

Το Δικηγορικό μας Γραφείο παρέχει  ενδεικτικά  υψηλές  νομικές υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς του Δικαίου:

Ποινικό Δίκαιο: Η συμβολή του γραφείου μας περιλαμβάνει την παροχή νομικών υπηρεσιών σε ποινικές υποθέσεις πάσης φύσεως και την πλήρη νομική στήριξη και υπεράσπιση των εντολέων μας κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, της κύριας Ανάκρισης, ενώπιον των Δικαστικών Συμβουλίων και των ποινικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, έως και τον Άρειο Πάγο. Αναλαμβάνουμε δε, τη σύνταξη εγκλήσεων-μηνυτήριων αναφορών, υπομνημάτων, τη διεξοδική προετοιμασία των ποινικών φακέλων και την  παράσταση στα Ποινικά Δικαστήρια.

Aστικό Δίκαιο: Το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν το σύνολο του φάσματος του Αστικού Δικαίου, όπως θέματα οικογενειακού, κληρονομικού και εμπράγματου δικαίου, καθώς και διαφορές που ανακύπτουν από συμβάσεις αστικής φύσεως (δανειακές, αγοραπωλησίες, δωρεές κλπ) και αντίστοιχες μισθωτικές. Επίσης, ειδικευόμαστε σε τροχαία ατυχήματα και την επιδίκαση αποζημιώσεων κάθε μορφής που προκαλούνται από αυτά και έχουν ως αποτέλεσμα το θάνατο, τη σοβαρή αναπηρία, τη σωματική βλάβη και την πρόκληση ζημιών σε οχήματα.

Εμπορικό- Εταιρικό Δίκαιο: Παρέχουμε νομικές συμβουλές σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία εταιριών όλων των μορφών (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., ατομικές επιχειρήσεις), αναλαμβάνοντας τη σύσταση, τη συγχώνευση, τη μετατροπή και τον μετασχηματισμό τους. Ιδιαιτέρως, ασχολούμαστε με τον τομέα του Πτωχευτικού Δικαίου, ήτοι με θέματα που ανακύπτουν από τις διαδικασίες εξυγίανσης- ανασυγκρότησης των εταιριών, καθώς και με ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία της συνδιαλλαγής. Διαθέτουμε ακόμη εμπειρία στην είσπραξη απαιτήσεων που ερείδονται σε αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές κλπ).

Διοικητικό Δίκαιο: Στο γνωστικό αντικείμενο ενασχόλησης του γραφείου μας περιλαμβάνονται ζητήματα και διαφορές που αφορούν το Δημόσιο Δίκαιο, όπως Φορολογικά, ΟΤΑ, Πολεοδομικά και Αστική Ευθύνη του Δημοσίου.

Το γραφείο μας

dfdf

Χάρτης


Επικοινωνία


Aναστασιάδη & Μεγάλου Αλεξάνδρου 2,
Αγρίνιο  Τ.Κ. 30100

Τηλ: 26410-48658
Fax: 26410-53825  
Κινητό: 6945 297275
e-mail: p_vamvakas@otenet.gr

Δικηγόρος, Αγρίνιο, Δικηγορος, Δικηγορικό γραφείο, Παντελής Βαμβακάς, Αστικό Δίκαιο,Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο,Ποινικό Δίκαιο,Διοικητικό Δίκαιο